Dopis Spolku přátel Olšových Vrat zastupitelům Karlových Varů

Město Karlovy Vary
K rukám primátora a členů zastupitelstva města

V Olšových Vratech, 9. 11. 2018

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o podporu PETICE obyvatel Olšových Vrat, Hůrek, lázeňské části města Karlovy Vary, Kolové, Pily, Stanovic, Andělské hory. Prosíme Vás dále o osobní spolupráci při snaze zastavit záměr letecké školy F AIR, spol. s r.o., která usiluje o zřízení výcvikového střediska na mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata.

Provoz letecké školy by byl významnou a hlavně neustávající hlukovou zátěží pro okolní obyvatele a lázeňské hosty. Plánovaný rozsah záměru je 20 000 vzletů a příletů ročně (!) po dobu 15 let. Znamená to cirka 55 pohybů za den (počítáno včetně sobot a nedělí). Obrovský objem cvičných letů bude muset být koncentrován do jinak klidné doby mezi odlety a přílety dopravních letadel a to včetně nočních hodin. Setrvalý obtěžující hluk byl nesnesitelný již při testovacím provozu, který byl zahájen před několika dny. Neustálá rotace 10-12 letadel školy přinese také nové světelné znečištění a emisní zátěž. Provoz školy má i významná bezpečnostní rizika.

Nejsme proti letišti, jsme si vědomi jeho významu pro dopravní spojení lázeňského a krajského města se světem. Intenzita leteckého provozu ale bude vždy limitována jeho polohou přímo na okraji městské části Olšová Vrata a vzletovými koridory nad jeho lázeňské území. Je zřejmé, že letiště musí být primárně provozováno s cílem zajistit dopravu, ať už lázeňských hostů nebo obyvatel kraje. Takový účel letiště je zahrnut do územního plánu a je zakotven v rozvojových studiích kraje. Záměr zřídit leteckou školu je protikladný a naprosto mění stávající charakter letiště. Jeho schválením by bylo preferováno k obyvatelům města a okolních obcí bezohledné maximální využití kapacity před rozumným a snesitelným dopravním provozem.

V roce 2017 bylo evidováno na letišti 5 700 vzletů a příletů. Z územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary vyplývá, že na hraně hlukových limitů bude letiště již přibližně při množství 20 000 pohybů. Počítá se tedy automaticky s jejich překračováním. Leteckou školu určitě lze umístit na jiné letiště třeba v dostatečné vzdálenosti od obydlených míst. Podle našeho názoru je i pro image lázní kandidujících do UNESCO umělé navyšování provozu letiště zcela nevhodné.

Rada Karlovarského kraje, která smlouvu se společností F AIR na svém zasedání dne 13. 9. 2018 schválila, zdůvodňuje svůj postoj finančním přínosem z pronájmu. My jsme přesvědčeni, že firmou zveřejněný finanční přínos pro Karlovarský kraj v řádu 2,5 milionu korun ročně je ve skutečnosti mizivý (viz příloha níže). 2600 obyvatel okolních obcí, kteří budou záměrem přímo dotčeni, je významným plátcem daní do krajského rozpočtu. Náš přínos pro krajský rozpočet je mnohonásobně vyšší, než nájem nabízený leteckou společností. Podle našeho názoru a také podle zákona č. 129/2000, o krajích, by měl kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chránit veřejný zájem jeho obyvatel. Veřejným zájmem je zachování kvality bydlení občanů a nelze jej potlačovat za účelem podpořit ekonomické aktivity jediné firmy.

Neochota seriózně informovat samosprávy dotčených obcí budí nedůvěru a pochybnosti nejen obyvatel, ale i podnikatelských subjektů. Na zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13. 9. 2018 bylo řečeno, že projekt bude představen zastupitelům Karlových Varů. Dle našich informací se tak dosud nestalo. Firma F AIR se snaží uklidňovat veřejnost nekorektními argumenty, například zlehčovat hlučnost přirovnáním motorů letadel k motorům sekaček. Přistoupíme-li na tuto „argumentační hru“, pak vězte, že budeme muset snášet každodenní start, přistání a poletování 1 350 až 5 940 výkonných sekaček.

V průběhu jednoho týdne se pod naší PETICI podepsalo 939 lidí. V naprosté většině jsou to obyvatelé Olšových Vrat, Karlových Varů, Hůrek, Kolové, Pily, Andělské hory, Hájů a ostatních přilehlých obcí a osad. Nejsme dezinformovaní, naopak, na základě všech dostupných údajů jsme jasně rozhodnutí, že na naše karlovarské letiště takový letecký výcvik nepatří.

Podle našich informací bude o podpisu smlouvy o zřízení letecké školy rozhodovat zastupitelstvo Karlovarského kraje již 6. prosince 2018. Prosíme Vás proto o přijetí usnesení ukládajícího Radě města vyjednat s Karlovarským krajem takové podmínky záměru, aby se v jeho důsledku životní podmínky obyvatel města a jeho hostů nijak nezhoršily. Pokud není možné záměr takovým způsobem upravit, je nezbytné zavázat zároveň vedení města k jednání s Karlovarským krajem o ustoupení od záměru.

Prosíme, vyslyšte náš názor, využijte svého postavení a pomozte nám zachovat slušnou kvalitu života.

Spolek přátel Olšových Vrat
Revoluční 137, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 052 43 564
zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 7739

Příloha: Srovnání nárůstu zátěže okolí letiště a reálného finančního přínosu záměru

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..